Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 14.08.2018 10:12:25 

Má víra - domov mé duše

» Myšlenky na srpen 2018 »

   
 
Sebrané myšlenky dne - srpen 2018
 

 

Myšlenky na středu 1. 8. 2018:

 Hnací silou našeho života je svědomí. Je hlasem Božím, který promlouvá v našem srdci, hlasem dobrého Otce, promlouvajícího k milovaným dětem.
 „Musíme pro druhé udělat to, co pro sebe nemohou udělat sami, ale nemáme za ně dělat to, co oni sami pro sebe dělat nechtějí. Problém je nalézt v tom moudrost, abychom to uměli odlišit.“ (Raymond Vath)
 Jsem s tebou, nabízí Hospodin i mně. Platí to ovšem za předpokladu, že sám budu ochoten bojovat.

(Komentář: Jer 15,10.16-21)

Myšlenky na čtvrtek 2. 8. 2018:

Bůh by nám rád odpustil, políbil nás na usmířenou a svěřil nám svůj otcovský dům se slovy: "Jste mé milované děti, v nichž se mi zalíbilo." Vraťme se tedy k němu…
 Může se ti stát, že se staneš přehnaně pečujícím! Tím, že za někoho děláš něco, co může udělat on sám, podkopáváš jeho soběstačnost a vytváříš nezdravou závislost.
 Tvůrčí ruku Hospodinovu mohu pozorovat i na vlastním duchovním vývoji. Kolikrát už musel mou umíněnost zpracovat, rozválet, přemodelovat…

(Komentář: Jer 18,1-6)

Myšlenky na pátek 3. 8. 2018:

 Prosme nebeského Otce o odpuštění každý den, a rozhostí se v nás hluboký klid a mír.
 Tomu, komu pomáháš, ukaž postupné krůčky, které může zvládnout. Tím, že mu pomůžeš převzít zodpovědnost za jeho život, učíš ho, jak bojovat se zoufalstvím a bezmocí. Když oceníš jeho úsilí, pomůžeš mu obnovovat jeho křehkou sebedůvěru. Pouze v krizových momentech, které se týkají nevratných změn, jako jsou rozvod nebo smrt, je projití byť jedním dnem samo o sobě velký kus práce.
 Nenávist k Božím pravdám se obrací i proti těm, kdo je hlásají. Bez překonávání odporu pro Něj nelze pracovat. Jsem schopen unést třeba jen menší protivenství?

(Komentář: Jer 26,1-9)

Myšlenky na pátek 4. 8. 2018:

 Hřích je oddělením od Boha, útěkem před ním do stále větší vzdálenosti od něj.
 Tomu, komu pomáháš, přinášej naději. V průběhu krize se zdá, že na konci tunelu není vidět žádné světlo. Je to pocit nekonečného utrpení. Obrat k lepšímu však nemůže nastat bez naděje. Naděje dodává energii a přináší úlevu založenou na přesvědčení, že zase bude lépe.
 I v době pronásledování měli ti, kdo hlásali pravdu, mnohdy přirozenou úctu svých protivníků. Na rozdíl od těch, kteří se přizpůsobili. Kéž se dovedu zastat „proroků“ i přes nepřízeň doby.

(Komentář: Jer 26,11-16.24)

Myšlenky na neděli, 5. 8. 2018:

 Hluboko v našem nitru nás Bůh volá a utěšuje, posiluje, vede, varuje a dodává nám odvahy. Je to hlas svědomí.
 Tomu, komu pomáháš, buď stále nablízku.
 Ježíš se pustil velmi ostře do konfrontace se zástupem: „Hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale že jste se dosyta najedli.“ Je to trapné, ale pravdivé. Bůh chce rozdávat svoji posilu, ale nejde to bez vztahu mezi darujícím a obdarovaným. Podmínkou je uvěřit, že Bůh je dobrý, že chce člověka učinit šťastným. Zástup Ježíši přes velké znamení nevěří! Pán má připravený obrovský dar, znamení nesmírnosti své lásky, nabízí člověku účast na Božím životě… Jsou ovšem lidé ochotni uvěřit? A my?

» Nedělní čtení »

Myšlenky na pondělí 6. 8. 2018:

 Boží slitování je větší než naše vina, jeho láska jasnější nad všechny temnoty v nás a jeho milost mocnější než vyčerpání duše.
 Krize se zřídkakdy vyřeší rychle. Ačkoliv to vypadá, že se život časem vrátil do normálu, stavy smutku, bezmoci či osamělosti se mohou vracet. Tvoje slovo může v takové chvíli přinést útěchu, musíš proto zůstat v kontaktu, abys pomohl zraněné osobě zachovat víru a zůstat na cestě k uzdravení.
 Tito tři apoštolové poznají i úzkost v Getsemanech. Kéž slavné dny, kdy vnímáme Pánovu slávu, jsou průpravou, abychom neselhali, neusnuli…

(Komentář: Mk 9,2-10)

Myšlenky na úterý 7. 8. 2018:

 Ježíš se může dotknout nemocného místa v nás a uzdravit je jen tehdy, když je duše odkryta a nic se nezastírá.
 Cheš-li povzbudit přítele v krizi, připomeň mu jeho jedinečné schopnosti a dovednosti. Pomoz mu vzpomenout si, jak v minulosti úspěšně zvládal podobně těžké období. Povzbuď ho k pozitivnímu postoji, který hledí do budoucnosti, nenech ho paralyzovat se současnou bolestí.
 Strach z Pána, někdy strach z církve, překonám, pokud mu půjdu vstříc. Podrží mě!

(Komentář: Mt 14,22-36)

Myšlenky na středu 8. 8. 2018:

 Bůh stojí u dveří tvého srdce a klepe. Otevři mu a pozvi ho dál.
 Lidé v krizi se často rozpakují požádat o pomoc; mají pocit, že by měli být schopni zvládnout své problémy sami. Pomoz svému příteli pochopit, že dávání je požehnáním, a že jednoho dne to zase bude(nebop byl) on, kdo bude pomáhat někomu, kdo má nějaké soužení.
 Žena vstoupila s Ježíšem do dialogu. I tím, že mu dokázala oponovat. Možná bude moje modlitba účinnější, přednesu-li i já Pánu své námitky.

(Komentář: Mt 15,21-28)

Myšlenky na čtvrtek 9. 8. 2018:

 Poznejme Boží slitování, mluví k našemu srdci skrze tolik lidí.
 Člověk, který má přátele, se musí sám chovat jako přítel.
 Mnozí se ptají: kde byl Bůh v Osvětimi? Patronka Evropy, žena z židovského národa, nám dává lekci: zaslíbení se Hospodinu znamená být s Ním i tam, kde je lidmi zabíjen.

(Komentář: Oz 2,16b.17b.21-22)

Myšlenky na pátek 10. 8. 2018:

 Dokážeš věřit bezmeznému slitování nebeského Otce? Důvěřuješ mu, že ti odpustí, když ho poprosíš: "Otče, odpusť mi?"
 Všichni máme touhu po vztazích, jenomže ji nenaplňujeme. Pokud nám nějaký hluboký, smysluplný vztah nespadne do klína sám, vzdáváme se.
 Být tam, kde je Kristus. Tedy zvláště v chudých, mezi smutnými, s opuštěnými. Tam jsou dle jáhna Vavřince poklady církve. I dnes!

(Komentář: Jan 12,24-26)

Myšlenky na sobotu 11. 8. 2018:

 Hlavním pokušením člověka je pokušení k životu bez Boha, pokušení žít tak, jako bychom byli sami sobě bohem.
 Jestli jsi od přirozenosti plachý, je pravděpodobné, že člověk, kterého bys rád oslovil, je stejně plachý. Takže jdi do toho, navaž kontakt, a uvidíš, co se stane. Kdo ví, možná můžeš být odpovědí na jeho osamělost, a on na tu tvou.
 Nedostatečnost a neschopnost podílet se na Ježíšových mocných činech je i dnes zřejmá. Pane, dej nám víc víry! A zdravého sebevědomí…

(Komentář: Mt 17,14-20)

Myšlenky na neděli, 12. 8. 2018:

 Teprve tehdy, až budeme chtít plně se oddat Bohu a zůstat mu z celého srdce věrni, poznáme všechny překážky, které nám zabraňují žít v hlubokém společenství s ním.
 Silná touha po kariéře doprovázená touhou učit se a dosáhnout cíle – to mohou být dobré věci, pokud nevedou k workoholismu, ke stavu, kdy začneš uctívat samotnou práci, zanedbávat modlitbu a manipulovat jinými lidmi. Když k něčemu takovému dojde, musíš přehodnotit svou motivaci.
 Pro židy bylo Ježíšovo slovo provokací. Z nebe může sestoupit jen Bůh a jeho dary! Ježíš ale nejedná ze sebe. On vydává své tělo a svůj život z lásky k Otci a k člověku. „Toto je chléb, který sestupuje z nebe, aby ten, kdo ho jí, neumřel.“ Jan využívá určité dvojznačnosti významů. Ježíš mluví jak o skutečném pokrmu, který mají jíst ti, kdo ho přijali, tak ale mluví také o přijetí Krista do srdce jako Pána našeho vlastního života. Stává se tím, co sytí naše duchovní nitro, stává se zdrojem našeho života: „Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky.“

» Nedělní čtení »

Myšlenky na pondělí, 13. 8. 2018:

 Odhalme Boží nádheru i velikost svého vlastního života. Bůh nás povolal k tomu, abychom přijali jeho věčný život, jeho nádheru, jeho věčnost.
 Nezapomeň se čas od času zastavit a poděkovat Bohu, že máš možnost dělat to, co děláš rád!
 Náš Pán se podrobuje a platí daň. Ale i to koná jako znamení. Nedává „ze svého“, ale skrze Petrovu udici…

(Komentář: Mt 17,22-27)

Myšlenky na úterý 14. 8. 2018:

 Když nás trápí zlo a hrozí ovládnout nás, hledejme osvobození v poctivé zpovědi.
 Naplněná touha je stromem života.
 Počítám-li se mezi těch devětadevadesát „nezatoulaných“, chci mít trpělivost s pastýřem a jeho církví, zatímco hledá ztracené a jakoby se ode mě vzdaluje!

(Komentář: Mt 18,1-5.10.12-14)

 

Myšlenky jsem posbírala na těchto stránkách:


 

   

 

 

 

TOPlist