Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 11.12.2018 09:03:45 

Má víra - domov mé duše

» Myšlenky na prosinec 2018 »

   
 
Sebrané myšlenky dne - prosinec 2018
 

 

Myšlenky na sobotu 1. 12. 2018:

 Boží nabídka daru spásy je skutečně všeobecná. Nikdo z ní nikdy není vyloučen, nikomu nebude odepřena. Bůh takto jedná proto, že jeho láska je nevyčerpatelná.
 Tvůj věk nebo tvé pohlaví nejsou pro Boha žádným problémem. Jen ho požádej, aby znovu roznítil tvou víru a znovu zostřil tvůj zrak.
 Nový Jeruzalém, sestupující od Boha, ať je mou nadějí a domovem!

(Komentář: Zj 22,1-7)

Myšlenky na neděli, 2. 12. 2018:

 Kdo nemá cíl a kdo se do cíle netěší, ten se asi sotva vydá na cestu.
 Bible říká: „… neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra“ .
 Ježíš přišel proto, aby každý člověk mohl přijít k Bohu na konci své pouti! Ba co více, aby celý svět mohl přes veškeré zasažení zlem být proměněn k oslavě Boží. Ježíš nepotřebuje lidi vyděsit. Ale touží ukázat, jak zásadní věci se pod rouškou obyčejného všedního života odehrávají. Každý život je významný, každá událost dějin hraje roli. Běda těm, kteří jsou lhostejní, ale stejně tak běda těm, kteří jsou zmítáni kdejakými „úkazy“, které během dějin nastanou, či vymýšlejí všelijaké konspirační teorie. Strach sám o sobě není dobrý rádce.

» Nedělní čtení »

Myšlenky na pondělí, 3. 12. 2018:

 Nezbytnou výbavou pro hledání Boha je pokora a otevřenost.
 Nedovol ďáblu, aby se vetřel do tvého života. Satan nechce, abys věděl, že máš Bohem danou pravomoc omezit jeho jednání ve svém životě. Ty to ale víš, tak toho využij!
 Touha překovat zbraně v nástroje k obživě vychází z lidského srdce, toužícího po spravedlnosti. Chceš-li mír, čiň spravedlnost. I v nejbližším okolí.

(Komentář: Iz 2,1-5)

Myšlenky na úterý 4. 12. 2018:

 Každodenní věrnost v hledání a naplňování Boží vůle znamená sice často namáhavé, ale také smysluplné budování pevných základů našeho života s Bohem.
 Mnozí chceme dávat lidem, které milujeme, z důvodů, v něž věříme. Strach nám ale brání. Obáváme se, že když dáme, nebudeme možná mít dost pro sebe. Takže místo zasévání svá semena shromažďujeme a míjíme tak sklizeň, kterou nám Bůh zaslíbil.
 Duch Hospodinův působí, že je vše překvapivě mírné, pokojné, schopné dalšího soužití. Taková je Jeho evangelizace. Možná na rozdíl od našeho nesnášenlivého, nekompromisního hlásání.

(Komentář: Iz 11,1-10)

Myšlenky na středu 5. 12. 2018:

 Má-li být láska pravá, musí dát svobodu, byť si je dobře vědoma rizika zklamání. Milovat lze jen dobrovolně, nebo vůbec.
 Tak, jako se učíš dávat, musíš se naučit i přijímat. Když ti Bůh dává, často to dělá prostřednictvím lidí. Takže nedovol pýše nebo předsudkům, aby ti zabránily přijímat od druhých, protože Bůh jim chce dát sklizeň ze semen, která zaseli do tvého života. Nevyhýbej se sklizni, ani své ani jejich.
 Bůh jako hostitel! Obraz, který mě naplňuje radostí. Je tu někdo mnohem mocnější, který to se mnou myslí dobře!

(Komentář: Iz 25,6-10a)

Myšlenky na čtvrtek 6. 12. 2018:

 Co je víc než být Ježíši stále nablízku, být součástí všech těch velikých věcí, dokonce na nich mít svůj osobní podíl? Takové nasazení žádá člověka celého. Ježíšův učedník mu prostě patří bezvýhradně a napořád.
 Věrnost je charakteristikou svobodných, dospělých a zodpovědných lidských vztahů.
 Bůh jako hostitel! Obraz, který mě naplňuje radostí. Je tu někdo mnohem mocnější, který to se mnou myslí dobře!

(Komentář: Iz 25,6-10a)

Myšlenky na pátek 7. 12. 2018:

 Věřící člověk neutíká od svých problémů k víře v Boží zázraky, ale naopak vyzbrojen důvěrou v Boží pomoc sám jde podle svého nejlepšího vědomí a svědomí správným řešením vstříc.
 Nemůžeš milovat jen pokud se Ti to "vyplatí". Láska se ukazuje pouze tehdy, když překračuje hranice sebezájmu a když se dává bezvýhradně.
 Bloudící dostanou rozum; mrzí mě, že k tomu ještě nedošlo… Ale i tím směrem má vést mé adventní těšení a touha.

(Komentář: Iz 29,17-24)

Myšlenky na sobotu 8. 12. 2018:

 Určitě bude rozdíl, když člověk snáší nějaké utrpení s vnitřním vzdorem a nepřijetím a tím, když naopak to vše uchopí jako příležitost přimknout se ke Kristovu kříži a spolu s ním jej obejmout.
 Nikdo se nemůže klamat tím, že si myslí: "Jsem v pořádku, protože nedělám nic špatného". Nestačí jen nečinit zlo, protože je tady dobro, které je třeba dělat!
 Maria učinila konec nepřátelství. Adventní červánky ať jsou pro mě znamením, že počalo svítat na lepší časy. Pro každého křesťana zde platí: ano, bude líp!

(Komentář: Gn 3,9-15.20)

Myšlenky na neděli, 9. 12. 2018:

 Nepovažujme nabídku duchovního vedení za omezování, nýbrž za službu, která nám pomůže ušetřit si mnohé bloudění a zbytečné vysílení i ztrátu času.
 Nenásleduj Ježíše jenom tehdy když cítíš že se Ti to líbí. Spíš Ho hledej každý den. Najdi v Něm Boha který Tě vždycky miluje, který je smyslem Tvého života a silou, která Ti pomáhá se dávat.
 Události spojené s příchodem Ježíše nejsou jen nahodilým momentem, ale přesně odpovídají Božím proroctvím. Staly se ve zcela konkrétní době a na konkrétním místě. Tady stojí evangelium silně realisticky „nohama na zemi“. A přeci mluví o Bohu, zázracích, věčnosti… Víra podle evangelia není odrazem naivních snů, ale poznanou a ověřenou skutečností, kterou člověk objevil, prozkoumal a na základě mnoha svědectví, vlastního poznání a zkušenosti s Bohem přijal. Co pro nás osobně znamená „připravit cestu Pánu“?

» Nedělní čtení »

Myšlenky na pondělí 10. 12. 2018:

 Do Božích věcí lidský zrak nevidí, ale zato o nich může mnoho vytušit lidské srdce: nemá problém důvěřovat lásce. A od lásky očekáváme jen ta nejradostnější překvapení.
 Prvním krokem k poznání Ježíše Krista je rozpoznání naší vlastní chudoby a naší potřeby být zachráněni.
 Co vynalézavosti a odhodlání vedlo k rozebrání střechy, jen aby se projevila Ježíšova uzdravující moc! Nestíním? Nestojím někdy uzdravujícímu Pánu v cestě?

(Komentář: Lk 5,17-26)

Myšlenky na úterý 11. 12. 2018:

 Nechtějme hned vše do důsledku chápat. Postačí, když zprvu budeme ochotni Bohu alespoň důvěřovat. Koneckonců - i schopnost důvěřovat potřebuje v dnešním světě uzdravení.
 Kde je hřích tam je také milosrdný Pán Bůh, který odpouští když k Němu přijdeš.
 Pokud patřím do stáda 99 věrných ovcí, nechci se na pastýře zlobit, když mě opustí a vydá se za tou jednou ztracenou. Nebudu mu to vyčítat, ale budu se radovat spolu s ním, až ji najde.

(Komentář: Mt 18,12-14)

 

 

Myšlenky jsem posbírala na těchto stránkách:


 

   

 

 

 

TOPlist